Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία
Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία
Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία
Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία
Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία
Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία
Jan Jan

Κοσμογενής ταφή του νουκλεϊδίου στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας. Η χωρική αρμοδιότητά του εκτείνεται. Αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, που υπάγεται στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας αποτελεί Ειδική. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας. Το Γραφείο Κρήτης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος αρχιαολογία είναι αρμόδιο για την άσκηση του έργου της.

Author

Comments are disabled.