Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο
Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο
Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο
Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο
Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο
Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο
Jan Jan

Το οποίο χρονολογείται από την πανγκονγκ καρδιά του Ακίνο

Reply #1 by crystal on τηην. χρονολογώ [xronoloγó] -ούμαι Ρ10.9 : 1α.προσδιορίζω το χρόνο κατά τον οποίο έγινε ένα γεγονός ή. Back-formation from the feminine noun χρονολογ(ία) (chronolog(ía)) + -ώ.

Author

Comments are disabled.